Az1066, İstiqlaliyyət küçəsi 19, Bakı, Azərbaycan

Action Plan on Open Government Partnership (2012-2015)