Az1066, İstiqlaliyyət küçəsi 19, Bakı, Azərbaycan

Fəaliyyət planın icrası