Az1066, İstiqlaliyyət küçəsi 19, Bakı, Azərbaycan

Komissiyanın fəaliyyəti

                             KOMİSSİYANIN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ

 

Komissiyanın həyata keçirdiyi əsas vəzifələr aşağıdakılardır:

 

KOMİSSİYANIN ƏSAS HÜQUQLARI

 

Öz vəzifələrini yerinə yetirmək məqsədilə Komissiya aşağıdakı hüquqları həyata keçirir: