Az1066, İstiqlaliyyət küçəsi 19, Bakı, Azərbaycan

Action Plan on Combating Corruption (2012-2015)