Az1066, İstiqlaliyyət küçəsi 19, Bakı, Azərbaycan

"Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu artıq qüvvədə